Nawigacja

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH REGULAMIN ADMINISTRATOR ANIMATORZY SPORTU ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE FUNKCJONOWANIE OBIEKTU - godziny otwarcia REZERWACJE STAŁE IMPREZY I TURNIEJE

ORLIK

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH

   

PROGRAM   BUDOWY  KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH „ MOJE BOISKO ORLIK – 2012”

Minister Sportu i Turystyki,  zgodnie z Expose Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska  z dnia 23 listopada 2007 roku oraz mając  na uwadze  udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej ogłasił drugą edycję programu „Moje Boisko Orlik – 2012”.
Program zakładał wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych.
Głównymi celami programu były:
•  udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora,
•  popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że wybudowany obiekt będzie dofinansowywany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ogólnodostępny, korzystanie z niego będzie nieodpłatne oraz pod nadzorem trenera – animatora sportu.

Adresatem projektu były jednostki samorządu terytorialnego, które aplikowały o udział w programie do właściwych terenowo urzędów marszałkowskich

Urzędy Marszałkowskie dokonały wyboru beneficjentów do programu, przekazując ich wykaz do zatwierdzenia przez Ministra Sportu i Turystyki.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował budowę dwóch oświetlonych i ogrodzonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz  zaplecza sanitarno - szatniowego

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w Gminie Łubianka we wsi Warszewice na podstawie szczegółowo określonych założeń programowo - organizacyjnych i oddane do użytku 13 maja 2009r.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach
    ul. Zawiszy Czarnego 2, 87-152 Łubianka
  • 56 / 675 93 01

Galeria zdjęć