• KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH

    •    

     PROGRAM   BUDOWY  KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH „ MOJE BOISKO ORLIK – 2012”

     Minister Sportu i Turystyki,  zgodnie z Expose Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska  z dnia 23 listopada 2007 roku oraz mając  na uwadze  udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej ogłasił drugą edycję programu „Moje Boisko Orlik – 2012”.
     Program zakładał wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych.
     Głównymi celami programu były:
     •  udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora,
     •  popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.
     Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że wybudowany obiekt będzie dofinansowywany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ogólnodostępny, korzystanie z niego będzie nieodpłatne oraz pod nadzorem trenera – animatora sportu.

     Adresatem projektu były jednostki samorządu terytorialnego, które aplikowały o udział w programie do właściwych terenowo urzędów marszałkowskich

     Urzędy Marszałkowskie dokonały wyboru beneficjentów do programu, przekazując ich wykaz do zatwierdzenia przez Ministra Sportu i Turystyki.

     Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował budowę dwóch oświetlonych i ogrodzonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz  zaplecza sanitarno - szatniowego

     Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w Gminie Łubianka we wsi Warszewice na podstawie szczegółowo określonych założeń programowo - organizacyjnych i oddane do użytku 13 maja 2009r.

      
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach
   • spwarszewice@lubianka.pl
   • +48566759301
   • ul. Zawiszy Czarnego 2, 87-152 Łubianka
   • mgr Dariusz Meller
   • https://www.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Warszewicach-1602413336490442/
 • Galeria zdjęć

   brak danych