• Historia

    •  

     KRÓTKA HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH  

      

     Szkoła mieści się w XIX- wiecznym dwukondygnacyjnym pałacu wybudowanym w stylu klasycyzującym zbudowanym na zlecenie Alfreda Zawiszy Czarnego herbu Przerowa,

     o którym ówcześni mówili, że to: „starożytnego rodu potomek, dziejowych zasług i wdzięcznej narodowej sławy spadkobierca”.

     Dom w Warszewicach „pracą i oszczędnością zamożny, stał się przybytkiem szczerej polskiej gościnności”.

     W latach II wojny światowej Niemcy zemścili się za oazę polskości stworzona na tym terenie w czasie zaborów przez Zawiszów Czarnych. Zniszczyli archiwum i bibliotekę, wywieźli eksponaty i cenne dokumenty. W 1943 roku pałac zmieniony została na szkołę – internat dla szkolenia paramilitarnej szkoły kobiet. Administracja budynku i szkolone Niemki dbały o wnętrza, w których przetrwały meble i wyposażenie z okresu przedwojennego.

     Po wojnie majątek przejęty został na własność Skarbu Państwa Polskiego.

     Wiosną 1950r. zapadła decyzja o utworzeniu szkoły podstawowej w opustoszałym zespole pałacowym. Po remoncie ( zmieniono układ wewnętrzny, podłogi pokryto surowymi deskami, ogród zimowy zmieniono na Klub Rolnika) pałacyk zamienił się w budynek z klasami i mieszkaniami służbowymi.

     1 września 1950r. po raz pierwszy zadzwonił dzwonek oznajmujący najnowszą historię tego obiektu.

     Na początku lat dziewięćdziesiątych uczniowie poznali historię pałacu i jego właścicieli.

     W 1992 roku patronem szkoły obrano Zawiszę Czarnego z Garbowa, sławnego polskiego rycerza, herbu Sulima.

     Na uroczystości nadania imienia obecni byli, m.in. Jerzy Skarżyński, wnuk Władysławy Hulewiczowej, Maria Karwat, żona Jana, także wnuka Władysławy Hulewiczowej, ksiądz inf. Alfons Groszkowski, Maciej Kledzik, historyk i przyjaciel rodziny, przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych.

     Pan Jerzy Skarżyński, w prostej linii prawnuk Alfreda Zawiszy Czarnego opowiadał wiele historii z przeszłości pałacu i rodziny. Dokonał także uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy o Alfredzie Zawiszy Czarnym, budowniczym pałacu w Warszewicach i właścicielu dóbr ziemskich, niezwykłym Polaku i człowieku.

     W grudniu 1994r. pan Jerzy Skarżyński powtórnie odwiedził Warszewice wraz z pracownikami toruńskiego Oddziału Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu. Spisano wtedy wspomnienia ostatniego administratora majątku Warszewice. Do dziś są one nieocenionym źródłem wiedzy o naszej przeszłości, o historii naszego regionu, o naszej małej ojczyźnie.

     W 1996r. zespół pałacowo-parkowy w Warszewicach został wpisany do rejestru zabytków.

     W 2000r szkoła obchodziła pięćdziesięciolecie istnienia. Wspomnieniom nie było końca.

     Uczniowie naszej szkoły świadomi wymagań i wyzwań, jakie stawia przed nimi XXI wiek, nie zapominają o tradycji i historii. Corocznie organizowane są w szkole Dni Patrona; dzieci i ich rodzice poznają historię wsi, pałacu i mieszkańców. Zwiedzają polskie muzea, pola bitwy, miejsca związane z polskim rycerstwem. Mają poczucie przynależności nie tylko do środowiska rodzinnego i lokalnego, ale także świadomi wartości swojej i innych osób, rozumieją potrzebę przynależności do kraju i świata.

     Od 1995 roku szkoła jest organizatorem Powiatowego Konkursu Ortograficznego

     p.n. „Ortograficzna Korrida” promującego praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomości i sprawności w pracy z tekstem oraz podnoszącego umiejętności ortograficznych dzieci i młodzieży.

     Od roku 2001 w szkole organizowany jest także Powiatowy Konkurs Interpretacji Prozy i Poezji Polskiej, którego celem jest stworzenie motywacji do rozwijania naturalnych umiejętności aktorskich przejawianych przez dzieci oraz zainteresowanie polską literaturą poprzez zabawę w teatr.

     W 2002r. pani Hanna Wojnowska, nauczycielka języka polskiego i historii w Szkole Podstawowej w Warszewicach spisała, na podstawie materiałów źródłowych, dokumentacji, wspomnień i opowieści rodzinnych, historię rodu Zawiszów w Warszewicach. Zebrane materiały opracowała i przedstawiła w pracy pt: „Dzieje rodu Zawiszów Czarnych w Warszewicach”.

     W roku szkolnym 2013-2014 społeczność szkolna przygotowywała się do obchodów jubileuszu szkoły.

     18 maja 2014r.  miała miejsce niezwykła uroczystość. Szkoła Podstawowa w Warszewicach otrzymała sztandar. Ta podniosła chwila pozostanie na długo w pamięci nie tylko  społeczności szkolnej, ale także mieszkańców wsi i wszystkich zgromadzonych gości.

                                                                                                                                                                                                                                                         Opracowała: mgr Hanna Wojnowska

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach
   • spwarszewice@lubianka.pl
   • +48566759301
   • ul. Zawiszy Czarnego 2, 87-152 Łubianka
   • mgr Dariusz Meller
   • https://www.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Warszewicach-1602413336490442/
 • Galeria zdjęć

   brak danych