Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach

 

Nawigacja

Niedziela 20.04.2014
Ilość odwiedzin: 882430

Zbliża się czas świąt Zmartwychwstania Pańskiego....

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

17.04 - 22.04.2014r.

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia, 
aby w czas Święta Paschy

w Waszych sercach, 
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.

 

10 kwietnia - próbny sprawdzian umiejętności trzecioklasistów z OPERONEM

W środowe przedpołudnie miało miejsce niecodzienne zdarzenie - w szkole został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy.

Fotorelacja z akcji w /ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM/

Toruńska Orkiestra Symfoniczna i jej występ - Wielkanoc na Kujawach ;)

 

23.04.2014r. klasa szósta SP w Warszewicach weźmie udział w projekcie

The Universe – our home full of wonders”.

W ramach tego projektu do szkoły przyjedzie zespół pracowników toruńskiego

Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”, który przeprowadzi kilkugodzinne warsztaty multimedialne z udziałem dzieci.

Aby zwyciężyć należało przejść proces rekrutacji, polegający na konkursie zgłoszeń wychowawców,

którzy musieli uzasadnić, dlaczego to właśnie to ich  klasa powinna zostać wytypowana do wygranej.

 

 

                                                                                                                                                                    PRZYPOMINAMY!

  KODEKS RUCHU SZKOLNEGO

 

1.      Na początku przerwy ustawiamy plecaki pod klasą, w której mamy lekcje.

2.    Na szkolnych korytarzach chodzimy spokojnie, poruszając się prawą stroną.

3.    W czasie zabaw uważamy na młodsze dzieci.

4.    Czas przerwy międzylekcyjnej wykorzystujemy na odpoczynek i relaks.

5.    NIE UCZESTNICZYMY W ZABAWACH STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE DLA NASZEGO ZDROWIA I ZYCIA.

6.    W czasie przerw nie wychodzimy poza teren szkoły.

7.    Z toalet korzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem.

8.    Po dzwonku na lekcje ustawiamy się parami przed klasą, w której mamy zajęcia.

9.    Szanujemy cudzą własność. 

10.                      Podporządkowujemy się poleceniom nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Nasza szkoła brała udział w projekcie Wespół w zespół z Matematyką bez Granic. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany był on w okresie od 01.09.2009 do 31.07.2012. Cele Projektu było m.in.: podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie: skutecznego porozumiewania się i efektywnego działania w zespole, twórczego rozwiązywania zagadnień problemowych, interdyscyplinarnego spojrzenia na rzeczywistość, pogłębiania znajomości języków obcych.

Projekt „Z Małgosią po naukę” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

NASZ SPONSOR

nr konta BS w Toruniu Oddział w Łubiance 04 9511 0000 2003 0022 1610 0001