Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach

 

Nawigacja

Sobota 31.01.2015
Ilość odwiedzin: 1078262

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W 2015 roku!

W ZAKŁADCE /DLA RODZICÓW/

ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY:

- HARMONORGAM OCENIANIA I KLASYFIKACJI UCZNIÓW W I SEMESTRZE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

- PLAN SPOTKANIA DYREKTORA Z RODZICAMI

- OFERTA BEZPŁATNYCH WYJAZDÓW NA BASEN W CHEŁMŻY DLA DZIECI Z KLAS III i II
(ZGŁOSZENIA DO PONIEDZIAŁKU 26.01.)

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

DNIA 12.02.2015r.
w sali OSP w Biskupicach 
O GODZ. 9.00 ODBĘDZIE SIĘ
ZABAWA KARNAWAŁOWA dla dzieci

Zapraszamy wszystkie dzieci, te które nie uczęszczają do szkoły również!

Na wszystkich czekać będą niespodzianki i wspaniała zabawa.

Rodziców dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do szkoły
prosimy o uiszczenie opłaty  w wysokości 10zł.

- SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

WARSZTATY LOGOPEDYCZNE

Warsztaty logopedyczne dla rodziców i dzieci objętych terapią logopedyczną w szkole odbędą się 4.02. (grupa 0),

6.02. (klasa Ia) i 9.02. (klasa Ib) od godziny 16:00.

Bardzo proszę o potwierdzenie obecności na warsztatach do 2.02. w sekretariacie.

W przypadku małego zainteresowania ustalone zostaną dwa terminy warsztatów, a informację przekażę telefonicznie.

 

 

ZAPRASZAMY do udziału w

XV  POWIATOWYM KONKURSIE

INTERPRETACJI  PROZY I  POEZJI POLSKIEJ

24 marca 2015r. godz. 9.45

        Regulamin konkursu -Zakładka        WIADOMOŚCI

    

 

Informujemy, że od 1 września br. SP w Warszewicach zapewnia codziennie
nieodpłatną świetlicę dla uczniów w godz. 7-16

 

                                                                                                                                                                    PRZYPOMINAMY!

  KODEKS RUCHU SZKOLNEGO

 

1.      Na początku przerwy ustawiamy plecaki pod klasą, w której mamy lekcje.

2.    Na szkolnych korytarzach chodzimy spokojnie, poruszając się prawą stroną.

3.    W czasie zabaw uważamy na młodsze dzieci.

4.    Czas przerwy międzylekcyjnej wykorzystujemy na odpoczynek i relaks.

5.    NIE UCZESTNICZYMY W ZABAWACH STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE DLA NASZEGO ZDROWIA I ZYCIA.

6.    W czasie przerw nie wychodzimy poza teren szkoły.

7.    Z toalet korzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem.

8.    Po dzwonku na lekcje ustawiamy się parami przed klasą, w której mamy zajęcia.

9.    Szanujemy cudzą własność. 

10.                      Podporządkowujemy się poleceniom nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Nasza szkoła brała udział w projekcie Wespół w zespół z Matematyką bez Granic. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany był on w okresie od 01.09.2009 do 31.07.2012. Cele Projektu było m.in.: podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie: skutecznego porozumiewania się i efektywnego działania w zespole, twórczego rozwiązywania zagadnień problemowych, interdyscyplinarnego spojrzenia na rzeczywistość, pogłębiania znajomości języków obcych.

Projekt „Z Małgosią po naukę” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

NASZ SPONSOR

nr konta BS w Toruniu Oddział w Łubiance 04 9511 0000 2003 0022 1610 0001