Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach

 

Nawigacja

Środa 07.10.2015
Ilość odwiedzin: 1199740

DZIEŃ NAUCZYCIELA - 14 PAŹDZIERNIKA .... zbliża się ....

 

kartka z kalendarza:

4.10.- Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt

5.10 - Światowy Dzień Nauczyciela

14.10 - Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)

16.10 - Dzień Papieża Jana Pawła II

25.10 - Zmiana czasu z letniego na zimowy

 

Informujemy, że od 1 września br. SP w Warszewicach zapewnia codziennie
nieodpłatną świetlicę dla uczniów w godz. 7-16

 

                                                                                                                                                                    PRZYPOMINAMY!

  KODEKS RUCHU SZKOLNEGO

 

1.      Na początku przerwy ustawiamy plecaki pod klasą, w której mamy lekcje.

2.    Na szkolnych korytarzach chodzimy spokojnie, poruszając się prawą stroną.

3.    W czasie zabaw uważamy na młodsze dzieci.

4.    Czas przerwy międzylekcyjnej wykorzystujemy na odpoczynek i relaks.

5.    NIE UCZESTNICZYMY W ZABAWACH STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE DLA NASZEGO ZDROWIA I ZYCIA.

6.    W czasie przerw nie wychodzimy poza teren szkoły.

7.    Z toalet korzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem.

8.    Po dzwonku na lekcje ustawiamy się parami przed klasą, w której mamy zajęcia.

9.    Szanujemy cudzą własność. 

10.                      Podporządkowujemy się poleceniom nauczycieli i innych pracowników szkoły.