Menu

Informacje o zagrożeniach, jakie stanowią dla dzieci substancje psychoaktywne. Europejska karta praw i obowiązków rodziców Ważne linki Dbaj o zdrowie swojego dziecka - sprawdź tornister! Wykaz poradni psychologiczno - pedagogicznych i ich kompetencje Usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole - wzór DYŻURY NAUCZYCIELI Wniosek i Procedury przyznawania dofinansowania zakupu podręczników AUTOBUS SZKOLNY ZGŁOSZENIE WYPADKU DO PZU Świerzb i wszawica - co to jest?? PLAN SPOTKANIA Z RODZICAMI REKRUTACJA DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podręczniki szkolne na rok szkolny 2016/2017 Godziny pracy Pedagoga i Logopedy 2016/2017 Obiady Plan lekcji na rok szkolny 2016/2017 Podręczniki na rok szkolny 2017/2018

WIADOMOŚCI DLA RODZICÓW

Informacje o zagrożeniach, jakie stanowią dla dzieci substancje psychoaktywne.

 

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

 

 

W związku z rosnącym zagrożeniem życia i zdrowia dzieci i młodzieży, wynikającym z coraz powszechniejszej dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym, potocznie nazywanych „dopalaczami", zamieszczamy adresy stron internetowych, na których możecie Państwo znaleźć informacje o zagrożeniach, jakie stanowią dla dzieci substancje psychoaktywne.

Strony internetowe Głównego Inspektoratu Sanitarnego na których znajdują się ważne informacje dotyczące zachowań zdrowotnych młodzieży w Polsce, w tym problematyka z zakresu profilaktyki używania nowych narkotyków w tym dopalaczy:

www.gis.gov.pl

www.stacjazdrowia.gov.pl

Strony internetowe jednostek organizacyjnych Policji na których znajdują się ważne informacje dotyczące problematyki nowych narkotyków.

www.zyjbezpiecznie.policja.pl

Strony internetowe na których znajdują się ważne informacje dotyczące zachowań zdrowotnych młodzieży w Polsce, w tym problematyki nowych narkotyków oraz różnych formy pomocy.

www.narkomania.gov.pl

www.dopalaczeinfo.pl

www.kbpn.gov.pl

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach
    ul. Zawiszy Czarnego 2, 87-152 Łubianka
  • 056 / 675 93 01

Galeria zdjęć